Zamknij i przejdź do strony
Przed zakupem mieszkania upewnij się, że:
w folderze reklamowym
=
w umowie deweloperskiej
=
podczas 5-letniej rękojmi
będzie wpisana ta sama firma.

U nas tak jest!

Jesteś tutaj: O firmie / Poradnik - dowiedz się więcej

Poradnik - dowiedz się więcej

1. Prospekt informacyjny – co to takiego?
29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwana powszechnie ustawą… deweloperską…. Ustawa ma służyć‡ jeszcze lepszej ochronie interesów nabywców. W dużym stopniu gwarantuje kupują…cym komfort współpracy z deweloperem.
Zgodnie z zapisami ustawy przed podpisaniem umowy deweloperskiej klient powinien otrzymać prospekt informacyjny (dotyczy inwestycji wprowadzonych do sprzedaż po 29 kwietnia). Jest to dokument, który musi zawierać‡ mię™dzy innymi informacje o deweloperze, inwestycji, gruncie, na którym powstaje budynek, księdze wieczystej, planowanych w są…siedztwie inwestycjach, dotychczasowych realizacjach dewelopera oraz jego sytuacji finansowej, a także szczegółowe informacje o kupowanym lokalu.

2. Elektroniczna księ™ga wieczysta – jak sprawdzić zapisy w księ™dze?
Kupują…c nieruchomość warto wiedzieć‡, czy nie ma ona np. obciążeń„ wskazanych w księdze wieczystej (dział‚ III). Księ™gę™ wieczystą… można sprawdzić‡ bez wychodzenia z domu - w Internecie na stronie www.eks.ms.gov.pl.


3. Rachunek powierniczy – czy moje pienią…dze są… bezpieczne?
Rachunek powierniczy zarówno zamknię™ty, jak i otwarty wpł‚ywa na sposób finansowania inwestycji. Daje poczucie bezpieczeń„stwa kupują…cemu - jego pieniądze trafiają… bowiem na rachunek bankowy, a nie na konto dewelopera. Bank z kolei przed uwolnieniem środków (przekazaniem ich deweloperowi czy generalnemu wykonawcy) weryfikuje speł‚nienie szeregu warunków niezbę™dnych do wypł‚aty, m in. czy postę™p budowy jest zgodny z harmonogramem.
Wcześ›niej ryzyko ponosił‚ klient wpłacają…c pienią…dze bezpoś›rednio na konto dewelopera. Dziś› odpowiedzialność‡ bierze na siebie bank prowadzą…cy rachunek powierniczy.

 

Zawsze bezpiecznie, zawsze pewnie
Pomożemy Ci znaleźć mieszkanie!
Interesuje Cię mieszkanie w:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej „BxN”), kontakt e-mail: warszawa@budimex.pl, telefon: 22-623-65-55. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym zapytaniu przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w celu marketingu produktów lub usług Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, telefon, tablet i inne) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail/sms/rozmowa telefoniczna).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod.bxn@budimex.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, dostawcy usług marketingowych, pośrednicy oraz banki. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt z BxN. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji procesu ofertowania, a w zakresie udzielonych zgód, do czasu ich wycofania. Ma Pani/Pan prawo do żądania od BxN dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu i przygotowanie oferty.

Pola oznaczone są obowiązkowe

Prosimy o zaznaczenie obu zgód - tylko wtedy będziemy mogli przekazać pełne informacje o nas i naszych inwestycjach

zamknij komunikat
Warszawa - centrala firmy
Warszawa - centrala firmy
ul. Skierniewicka 16/20, Warszawa
pon.-pt. 11.00-18.00
Warszawa Biuro Bluszczańska
ul. Bluszczańska 67, Warszawa
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Warszawa Biuro Obozowa
ul. św. Stanisława 1 róg Obozowej, Warszawa
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Warszawa Biuro Redutowa
Redutowa 25
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Wrocław
pon.-pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-14.00
Kraków Biuro Myśliwska
Myśliwska 55
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Kraków Biuro Avia
os. Avia 5, Kraków
pon.-pt. 11.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Poznań Biuro Dąbrowskiego
ul. Dąbrowskiego 56, Poznań
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Poznań Biuro Milczańska
ul. Milczańska 1, Poznań
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Warszawa Biuro Mińska
Mińska 69, Warszawa
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Gdańsk
ul. Szymanowskiego 12 lokal U5, Gdańsk Wrzeszcz
pon.-pt. 9.00-18.00
sob. 9.00-14.00
Dlaczego warto nam zaufać?
GRUPA BUDIMEX: Budimex Budimex Nieruchomości Mostostal Kraków FBSerwis Polityka prywatności - pliki cookie
Adres wydrukowanej strony: http://www.budimex-nieruchomosci.pl/poradnik---dowiedz-sie-wiecej.htmlWydrukowano dnia 09-07-2020Budimex Nieruchomości 2008 - 2020
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Bądź z nami na instagramie
Bądź z nami na instagramie
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Czytaj na bieżąco naszego bloga

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod.bxn@budimex.pl