Jesteś tutaj: O firmie / Poradnik - dowiedz się więcej

Poradnik - dowiedz się więcej

1. Prospekt informacyjny – co to takiego?
29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwana powszechnie ustawą… deweloperską…. Ustawa ma służyć‡ jeszcze lepszej ochronie interesów nabywców. W dużym stopniu gwarantuje kupują…cym komfort współpracy z deweloperem.
Zgodnie z zapisami ustawy przed podpisaniem umowy deweloperskiej klient powinien otrzymać prospekt informacyjny (dotyczy inwestycji wprowadzonych do sprzedaż po 29 kwietnia). Jest to dokument, który musi zawierać‡ mię™dzy innymi informacje o deweloperze, inwestycji, gruncie, na którym powstaje budynek, księdze wieczystej, planowanych w są…siedztwie inwestycjach, dotychczasowych realizacjach dewelopera oraz jego sytuacji finansowej, a także szczegółowe informacje o kupowanym lokalu.

2. Elektroniczna księ™ga wieczysta – jak sprawdzić zapisy w księ™dze?
Kupują…c nieruchomość warto wiedzieć‡, czy nie ma ona np. obciążeń„ wskazanych w księdze wieczystej (dział‚ III). Księ™gę™ wieczystą… można sprawdzić‡ bez wychodzenia z domu - w Internecie na stronie www.eks.ms.gov.pl.


3. Rachunek powierniczy – czy moje pienią…dze są… bezpieczne?
Rachunek powierniczy zarówno zamknię™ty, jak i otwarty wpł‚ywa na sposób finansowania inwestycji. Daje poczucie bezpieczeń„stwa kupują…cemu - jego pieniądze trafiają… bowiem na rachunek bankowy, a nie na konto dewelopera. Bank z kolei przed uwolnieniem środków (przekazaniem ich deweloperowi czy generalnemu wykonawcy) weryfikuje speł‚nienie szeregu warunków niezbę™dnych do wypł‚aty, m in. czy postę™p budowy jest zgodny z harmonogramem.
Wcześ›niej ryzyko ponosił‚ klient wpłacają…c pienią…dze bezpoś›rednio na konto dewelopera. Dziś› odpowiedzialność‡ bierze na siebie bank prowadzą…cy rachunek powierniczy.

 

Pomożemy Ci znaleźć mieszkanie!
Interesuje Cię mieszkanie w:
pole obowiązkowe
  • Warszawie
  • Krakowie
  • Poznaniu
  • Gdańsku
pole obowiązkowe
pole obowiązkowe
pole obowiązkowe
pole obowiązkoweWyrażam zgodę na kontakt Budimeksu Nieruchomości Sp. z o.o. | Więcej
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, na temat produktów oferowanych przez firmę Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40. Jestem świadomy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Pola oznaczone są obowiązkowe
Kontakt z biurem sprzedaży
Warszawa
ul. Stawki 40, Warszawa
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-14.00
Warszawa Biuro Mangalia
ul. Mangalia 2, Warszawa
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-14.00
Warszawa Biuro Bluszczańska
Warszawa Biuro Krasińskiego
Warszawa Biuro Redutowa
ul. Redutowa 25
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-14.00
Kraków
os. Avia 5, Kraków
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-15.00
Poznań Biuro Smolna
ul. Smolna 13A, Poznań
pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00
Poznań Biuro Milczańska
ul. Milczańska 1, Poznań
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-14.00
Poznań Biuro Głogowska
Głogowska 18, Poznań
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 9.00-14.00
Gdańsk
ul. Długie Ogrody 18, Gdańsk
pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00
Dlaczego warto nam zaufać?
GRUPA BUDIMEX: Budimex Budimex Nieruchomości Mostostal Kraków Polityka prywatności - pliki cookie
Adres wydrukowanej strony: http://www.budimex-nieruchomosci.pl/poradnik---dowiedz-sie-wiecej.htmlWydrukowano dnia 21-04-2018Budimex Nieruchomości 2008 - 2018
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Bądź z nami na instagramie
Bądź z nami na instagramie
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Czytaj na bieżąco naszego bloga