Jesteś tutaj: Obsługa klienta / Obsługa klienta / Wola - Wola01 II / Rozliczenia finansowe

Obsługa klienta::
Wola01 II
Rozliczenia finansowe

‹ ZMIEŃ KATEGORIĘ
Interesuje mnie następujący temat:
 • Pytania dotyczące rozliczeń finansowych
  • 1. Kiedy otrzymam fakturę za dokonaną wpłatę?
  • Faktura wystawiana jest po wpłynięciu środków na konto Budimeksu Nieruchomości i zaksięgowaniu ich w systemie. Następnie, w ciągu kilku dni wysyłana jest listem poleconym na adres korespondencyjny.
  • 2. Jakie działania podejmuje Spółka w momencie wpłaty niezgodnej z datą określoną w harmonogramie umowy (wcześniejsza bądź późniejsza)?
  • Wpłaty z tytułu zawartej umowy powinny wpłynąć na konto Spółki nie później niż w terminie określonym w harmonogramie. Środki, które zostaną zaksięgowane na koncie Spółki w terminie wcześniejszym niż rata określona w umowie, nie powodują żadnych konsekwencji dla kupującego. Natomiast środki, które wpłyną w terminie późniejszym niż rata określona w harmonogramie umowy, spowodują naliczenie odsetek ustawowych, które pomniejszą wartość wpłaty.
  • 3. Umowa na współwłasność w udziałach. Jak wystawiana jest faktura?
  • Zgodnie z zapisami umowy z kilkoma kupującymi w udziałach na współwłasność, kupujący odpowiadają solidarnie za zawarte prawa i obowiązki zgodnie z określonymi udziałami. W związku z tym faktury wystawiane są proporcjonalnie do określonych udziałów i liczby udziałowców widniejących w umowie.
  • 4. Co to są koszty za użytkowanie lokalu?
  • Po odbiorze kluczy do lokalu/ pilota do garażu kupujący ponosi opłaty związane z utrzymaniem (powszechnie zwane czynszem). Do dnia aktu notarialnego opłaty wpłacane są do Budimeksu Nieruchomości, zaś po akcie notarialnym – na konto wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku mieszkania/ lokalu usługowego jest to stawka ryczałtowa liczona od powierzchni lokalu oraz koszty związane z mediami (według faktycznego zużycia).
  • 5. Kiedy otrzymam fakturę za użytkowanie lokalu?
  • Faktury wystawiane są z dołu, tj. na koniec danego miesiąca. Następnie wysyłane są listem poleconym. Wpłaty należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury.
  • 6. Kiedy otrzymam fakturę za media?
  • Rozliczenie mediów następuje w większości przypadków dwa razy do roku. Przyjmuje się, że odczyt liczników ma miejsce 30 czerwca oraz 31 grudnia danego roku. Następnie dostawca lub odbiorca mediów wystawia wspólnocie mieszkaniowej zbiorczą fakturę za media. Na podstawie tej faktury wspólnota dokonuje rozliczeń indywidualnych. Tym samym kosztami zużycia obciąża Budimex Nieruchomości jako właściciela lokalu. Na podstawie tych danych Budimex Nieruchomości wystawia fakturę i wysyła ją do Państwa listem poleconym.
  • 7. Co się dzieje, jeśli występuje nadpłata?
  • Nadpłata powstaje z chwilą rozliczenia całości zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a więc po wpłacie 100%. Zwrot środków realizowany jest w przeciągu 14 dni na pisemny wniosek klienta.
  • 8. Nadpłata a kredyt
  • Klienci, którzy przy realizacji zawartej umowy posiłkowali się kredytem, a jednocześnie podpisali umowę przelewu wierzytelności, otrzymują zwrot nadpłaty na podstawie pisma z banku. W takiej zgodzie bank powinien wskazać, na jaki rachunek bankowy należy dokonać zwrotu.
Kontakt ws. rozliczeń finansowych:
Nowa siedziba BXN ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa
Wola - Wola01 II
Wola - Wola01 II
Redutowa, Warszawa
Więcej informacji o osiedlu Klikając w link opuszczasz Obsługę Klienta
GRUPA BUDIMEX: Budimex Budimex Nieruchomości Mostostal Kraków Polityka prywatności - pliki cookie
Adres wydrukowanej strony: http://www.budimex-nieruchomosci.pl/obsluga-klienta-warszawa,bok,wola---wola01-2,rozliczenia-finansowe.htmlWydrukowano dnia 19-02-2020Budimex Nieruchomości 2008 - 2020
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Bądź z nami na instagramie
Bądź z nami na instagramie
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Czytaj na bieżąco naszego bloga

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod.bxn@budimex.pl