Jesteś tutaj: Obsługa klienta / Obsługa klienta / Wola - Wola01 II / Odbiór kluczy do mieszkania

Obsługa klienta::
Wola01 II
Odbiór kluczy do mieszkania

‹ ZMIEŃ KATEGORIĘ
Interesuje mnie następujący temat:
 • Pytania dotyczące odbioru mieszkania
  • 1. Kiedy mogę odebrać swoje mieszkanie?
  • Odbiór kluczy do mieszkania jest możliwy po zakończeniu budowy i uzyskaniu przez Budimex Nieruchomości pozwolenia na użytkowanie. Termin odbioru mieszkania i przejęcia kluczy został określony w umowie. Odbiór mieszkania jest możliwy po dokonaniu określonej umową wpłaty na poczet mieszkania.
  • 2. Na czym polega odbiór mieszkania?
  • Gdy mieszkanie będzie gotowe do przekazania, nasz pracownik kontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dnia i godziny spotkania odbiorowego. Wszystkie lokale przekazywane są komisyjnie w obecności pracownika biura obsługi klienta oraz inspektora nadzoru budowlanego, który służy fachową wiedzą i od razu dokonuje weryfikacji ewentualnej usterki. W trakcie odbioru lokalu zostaje sporządzony i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, który zawiera niezbędne informacje o dokonanych czynnościach. W I części protokołu spisywane są również usterki, które występują w lokalu. W przypadku gdy lokal nie posiada usterek, podpisywana jest druga część protokołu pt. „odbiór przedmiotu umowy”. Jest ona jednocześnie podstawą do dokonania przelewu ostatniej transzy za zakupione mieszkanie.
  • 3. Co należy zrobić, jeśli podczas odbioru zostanie zauważona usterka?
  • W sytuacji kiedy podczas odbioru zostaną stwierdzone usterki, odbiór nie zostaje dokonany, a usterki podlegają naprawie. Po usunięciu usterek spotykamy się ponownie, aby dokonać odbioru lokalu.
  • 4. Ile trwa odbiór?
  • Z naszego doświadczenia wynika, że na samą czynność odbiorową potrzebna jest co najmniej godzina. Jest to odpowiedni czas na sprawdzenie pod względem technicznym zarówno samego lokalu, jak i jego poszczególnych elementów.
  • 5. Przekazanie kluczy?
  • Po dokonaniu odbioru i dokonaniu wpłaty ostatniej transzy przystępujemy do przekazania kluczy do lokalu oraz pilota do garażu. Przy tej czynności spisywane są także stany liczników za media podlegające opomiarowaniu. Przekazywana jest też dokumentacja powykonawcza lokalu oraz instrukcja eksploatacji lokalu.
Kontakt ws. odbioru kluczy do mieszkania:
Nowa siedziba BXN ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa
Wola - Wola01 II
Wola - Wola01 II
Redutowa, Warszawa
Więcej informacji o osiedlu Klikając w link opuszczasz Obsługę Klienta
GRUPA BUDIMEX: Budimex Budimex Nieruchomości Mostostal Kraków Polityka prywatności - pliki cookie
Adres wydrukowanej strony: http://www.budimex-nieruchomosci.pl/obsluga-klienta-warszawa,bok,wola---wola01-2,odbior-kluczy-do-mieszkania.htmlWydrukowano dnia 19-02-2020Budimex Nieruchomości 2008 - 2020
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Bądź z nami na instagramie
Bądź z nami na instagramie
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Czytaj na bieżąco naszego bloga

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod.bxn@budimex.pl