Jesteś tutaj: Obsługa klienta / Obsługa klienta / Wola - Wola01 II / Akty notarialne

Obsługa klienta::
Wola01 II
Akty notarialne

‹ ZMIEŃ KATEGORIĘ
Interesuje mnie następujący temat:
 • Pytania dotyczące aktów notarialnych
  • 1. Co to jest „akt notarialny” (umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży)?
  • Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, potocznie nazywana aktem notarialnym (bądź też końcowym aktem notarialnym czy ostatecznym aktem notarialnym) jest umową sprzedaży zawieraną w formie aktu notarialnego przed notariuszem.
   „Akt notarialny” składa się z kilku części, z których najważniejsze to: umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowa sprzedaży oraz wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Do zawarcia umowy sprzedaży lokalu niezbędne jest ustanowienie jego odrębnej własności, czyli jego wydzielenie z całej nieruchomości tak, aby mógł on stanowić odrębny/ samodzielny przedmiot obrotu rynkowego. Właśnie po takim wydzieleniu Budimex Nieruchomości może zawrzeć z klientem wiążącą umowę sprzedaży.
   Ostatnim etapem „aktu notarialnego” jest skierowane przez klientów (za pośrednictwem notariusza) wniosku do sądu wieczystoksięgowego o założenie księgi wieczystej dla lokalu i dokonanie w niej stosownych wpisów, w tym wpisu własności na rzecz kupującego. Podpisanie „aktu notarialnego” jest jednym z najważniejszych momentów w procesie zakupu mieszkania. Po podpisaniu „aktu notarialnego” klienci stają się właścicielami lokalu oraz udziału w gruncie i częściach nieruchomości wspólnej, a także członkami wspólnoty mieszkaniowej. Od tej chwili można się już zameldować się w mieszkaniu i głosować na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej.
  • 2. Kiedy mogę podpisać „akt notarialny”?
  • Podpisanie „aktu notarialnego” następuje po całkowitym rozliczeniu umowy, tj. po dokonaniu wszystkich płatności związanych z zakupem lokalu oraz po odbiorze kluczy do lokalu. Graniczny termin, do którego należy podpisać „akt notarialny”, jest każdorazowo wskazany w umowie zawartej pomiędzy Państwem a nami.
  • 3. Jak mogę umówić się na „akt notarialny”?
  • Pracownicy działu obsługi klienta kontaktują się indywidualnie z każdym klientem w celu umówienia terminu podpisania „aktu notarialnego”. Najczęściej jest to kontakt telefoniczny lub mailowy. Budimex Nieruchomości odpowiada za przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia i podpisania „aktu notarialnego”. „Akty notarialne” podpisywane są w kancelarii notarialnej w obecności notariusza oraz pełnomocnika Budimeksu Nieruchomości.
  • 4. Kto przystępuje do „aktu notarialnego”?
  • Do „aktu notarialnego” powinny przystąpić wszystkie osoby, które wcześniej podpisały odpowiednio umowę deweloperską, umowę realizatorską czy też umowę przedwstępną. Do „aktu notarialnego” klienci przystępują osobiście z ważnymi dokumentami tożsamości lub poprzez pełnomocnika działającego na podstawie stosownego pełnomocnictwa (sporządzonego również w formie aktu notarialnego). Ze strony spółki „akt notarialny” podpisuje pełnomocnik ustanowiony przez zarząd.
  • 5. Jakie są koszty „aktu notarialnego”?
  • Z podpisaniem „aktu notarialnego” związane są koszty, które ponosi kupujący. Są to: taksa notarialna, podatek VAT od taksy notarialnej, opłaty sądowe od wniosków o wpisy do księgi wieczystej, koszty wypisów „aktu notarialnego” oraz koszty ewentualnych pełnomocnictw. Wysokość powyższych opłat uzależniona jest m. in. od wartości nieruchomości (mieszkania, lokalu usługowego, garażu czy komórki lokatorskiej).
Kontakt ws. aktów notarialnych:
Nowa siedziba BXN ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa
Wola - Wola01 II
Wola - Wola01 II
Redutowa, Warszawa
Więcej informacji o osiedlu Klikając w link opuszczasz Obsługę Klienta
GRUPA BUDIMEX: Budimex Budimex Nieruchomości Mostostal Kraków Polityka prywatności - pliki cookie
Adres wydrukowanej strony: http://www.budimex-nieruchomosci.pl/obsluga-klienta-warszawa,bok,wola---wola01-2,bok-akty-notarialne.htmlWydrukowano dnia 19-02-2020Budimex Nieruchomości 2008 - 2020
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Bądź z nami na instagramie
Bądź z nami na instagramie
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Czytaj na bieżąco naszego bloga

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod.bxn@budimex.pl