Jesteś tutaj: Obsługa klienta / Obsługa klienta / Praga Południe - Mińska 69 Praho / Zmiana umowy

Obsługa klienta::
Mińska 69 Praho
Zmiana umowy

‹ ZMIEŃ KATEGORIĘ
Interesuje mnie następujący temat:
 • Pytania dotyczące zmian w umowie
  • 1. Jak zmienić adres i dane kupującego?
  • Adres korespondencyjny służy do wymiany korespondencji pomiędzy Budimeksem Nieruchomości, a nabywcą. Dlatego też ważne jest, aby był zawsze aktualny. Kupujący powinien w trakcie kontynuowania umowy niezwłocznie zgłaszać wszelkie zmiany danych osobowych, tj. adresu do korespondencji i zameldowania, nazwiska, nr dowodu osobistego czy stanu cywilnego. Zmiany powinny być zgłaszane w formie pisemnej (listem bądź mailem).
  • 2. W jaki sposób dostarczana jest korespondencja?
  • Korespondencja, w tym faktury za dokonane wpłaty, dostarczana jest listem poleconym. Pisma wysyłane są także mailem na podane w umowie adresy mailowe.
  • 3. Jak mogę dokonać zmiany do umowy?
  • Najpierw należy przesłać wniosek o dokonanie zmiany. Na podstawie tego wniosku Budimex Nieruchomości wskaże wytyczne do aneksu (określi swoje warunki) i przygotuje dokument. Zmiana do umowy powinna zostać dokonana w formie pisemnej. Zmiana przybiera postać aneksu, pod którym podpisuje się pełnomocnik Budimeksu Nieruchomości oraz (wszyscy) kupujący. Forma aneksu zależy od rodzaju umowy i jeżeli była to umowa w formie zwykłej (przedwstępna, realizatorska), również aneks zawierany jest w formie zwykłej. Jeśli zaś umowa była notarialna, czyli deweloperska lub zobowiązująca, to również aneks do umowy będzie w formie notarialnej.
  • 4. W jaki sposób można dokonać zmiany w umowie deweloperskiej zawartej w formie aktu notarialnego?
  • Dla zachowania ważności ustaleń pomiędzy stronami umowy, zmiany zapisów do umowy developerskiej dokonywane są wyłącznie w formie notarialnej. Wiąże się to z dodatkowymi opłatami i kosztami notarialnymi.
  • 5. W jaki sposób należy dokonać zmiany w umowie deweloperskiej, na podstawie której został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy?
  • W przypadku gdy na podstawie umowy został zaciągnięty przez klienta kredyt mieszkaniowy, wszelkie zmiany do umowy powinny być dokonywane w porozumieniu i za uprzednią zgodą banku kredytującego zakup lokalu mieszkalnego. Konieczność uzyskania zgody banku wydłuża proces dokonywania zmiany umowy, czyli podpisywania aneksu.
Kontakt ws. zmian w umowie:
Zawsze bezpiecznie, zawsze pewnie Praga Południe - Mińska 69 Praho
Praga Południe - Mińska 69 Praho
Mińska 69, Warszawa
Więcej informacji o osiedlu Klikając w link opuszczasz Obsługę Klienta
GRUPA BUDIMEX: Budimex Budimex Nieruchomości Mostostal Kraków FBSerwis Polityka prywatności - pliki cookie
Adres wydrukowanej strony: http://www.budimex-nieruchomosci.pl/obsluga-klienta-warszawa,bok,praga-poludnie-minska69,zmiana-umowy.htmlWydrukowano dnia 13-08-2020Budimex Nieruchomości 2008 - 2020
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Bądź z nami na instagramie
Bądź z nami na instagramie
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Czytaj na bieżąco naszego bloga

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod.bxn@budimex.pl