Jesteś tutaj: Obsługa klienta / Obsługa klienta / Praga Południe - Mińska 69 Praho / Zgłoszenie usterki

Obsługa klienta::
Mińska 69 Praho
Zgłoszenie usterki

‹ ZMIEŃ KATEGORIĘ
Interesuje mnie następujący temat:
 • Pytania dotyczące usterek
  • 1. Co zrobić, kiedy pojawi się usterka?
  • Jest sprawą naturalną, że w nowo wybudowanym lokalu mogą wystąpić usterki. Jeśli jest to usterka, która wystąpiła z przyczyn inne niż uszkodzenie mechaniczne, można ją zgłosić do Budimeksu Nieruchomości. W ramach rękojmi świadczymy serwis usuwania usterek powstałych po odbiorze lokalu. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że część zgłoszeń dotyczy niewłaściwej eksploatacji lokalu mieszkalnego. Dlatego przed zgłoszeniem usterki zalecamy zapoznanie się z instrukcją eksploatacji lokalu, która została przekazana przy odbiorze kluczy.
  • 2. Jak zgłosić usterkę?
  • Usterkę należy zgłosić pisemnie do biura obsługi klienta. Można to zrobić za pomocą formularza (poniżej) bądź mailem (adres widoczny na stronie). Można także skorzystać z druku zgłoszenia (plik .DOC) lub opisać ją dokładnie oraz podać miejsce występowania, numer umowy, imię i nazwisko zgłaszającego, adres lokalu i numer telefonu kontaktowego.
  • 3. Co dalej dzieje się z usterką?
  • Po otrzymaniu zgłoszenia zostaje ono zarejestrowane i przekazane inspektorowi nadzoru. W ciągu kilku dni inspektor skontaktuje się z Państwem w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. Na tej podstawie wyda opinię techniczną o zasadności zgłoszonej usterki. Usterka uznana za zasadną zostaje zakwalifikowana do naprawy i trafia do działu gwarancji. Przedstawiciel generalnego wykonawcy skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu przeprowadzenia prac naprawczych.
   Może się oczywiście zdarzyć, że usterka nie zostanie zakwalifikowana przez inspektora nadzoru do realizacji. Powodem może być m. in. powstanie usterki w wyniku uszkodzeń mechanicznych bądź działania osób, na które Budimex Nieruchomości nie miał wpływu.
  • 4. Gdzie należy zgłaszać usterki związane z miejscem postojowym, klatkami schodowymi, częściami wspólnymi osiedla?
  • Usterki, które wystąpią w hali garażowej oraz w częściach wspólnych osiedla, należy zgłaszać administratorowi osiedla. Administrator opiekuje się częściami wspólnymi osiedla i po wstępnej weryfikacji, czy dana usterka nie została wcześniej zgłoszona do Budimeksu Nieruchomości, podejmuje odpowiednie działania. Zgłasza usterkę do biura obsługi klienta.
  • 5. Ile czasu ma Budimex Nieruchomości na usunięcie usterki?
  • Staramy się, aby czas usuwania usterek przez generalnego wykonawcę był jak najkrótszy. Niemniej czas usuwania usterki zależy od wielu czynników. Są to m. in.: proces technologiczny naprawy, złożoność problemu, a w przypadku prac zewnętrznych - także warunki atmosferyczne.
  • 6. Co oznacza termin „usterka odroczona” i czy zostanie usunięta?
  • Usterka może zostać stwierdzona również na elementach zewnętrznych budynku (np. balkon, elewacja). Termin jej usunięcia zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych. Gdy są niekorzystne bądź nieodpowiednie (np. mróz), naprawa zostaje przesunięta (odroczona) i odbędzie się w terminie późniejszym.
  • 7. Spękania tynków ścian i rysy na tynkach.
  • W nowo wybudowanych budynkach powstawanie spękań w ścianach budynku jest wynikiem nieuniknionego i naturalnego procesu (w tym m. in. osiadania i obciążeń użytkowych) pracy budynku w pierwszej fazie po jego wybudowaniu. Zjawisko to jest właściwe dla znakomitej większości inwestycji budowlanych i może trwać nawet do 3 lat. Dlatego też w takich przypadkach Spółka zaleca zbiorcze usuwanie ww. usterek w trzecim roku rękojmi.
lub od razu wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy
Wypełnienie formularza znacznie przyspiesza proces obsługi zgłoszenia
Adres:
Nr budynku oraz lokalu:
Dane na umowie kupna mieszkania [?] :
Podstawą prawną do usunięcia usterki jest umowa kupna mieszkania między pierwotnym właścicielem a Budimex Nieruchomości. Podstawą prawną NIE JEST np. umowa najmu.
nr umowy:
Dane zgłaszającego [?] :
Tylko właściciel mieszkania ma prawo zgłosić usterkę.
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Opis zdarzenia
Wypełnij wszystkie pola obowiązkowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budimex Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa („BxN”). Dane kontaktowe BxN: warszawa@budimex.pl, telefon: 22-623-65-55, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod.bxn@budimex.pl. BxN przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu obsługi procesu zgłoszenia i usunięcia usterki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbiorcami danych osobowych mogą być Generalni Wykonawcy inwestycji i ich podwykonawcy, Inspektorzy Nadzoru, spółki z grupy Budimex i ich podwykonawcy. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego do spółek: Hewlett-Packard GlobalSoft Private Limited - EC2 Campus, HP Avenue, Survey No. 39 (PART), Electronic City Phase II, Hosur Road Bangalore, 560 100 Bangalore, Indie, przy czym przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego odbywa się z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony, na podstawie z art. 46 ust. 2 pkt c) RODO. O możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można się dowiedzieć poprzez kontakt z BxN. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi procesu zgłoszenia i usunięcia usterki, nie dłużej jednak niż terminy przedawnienia ew. roszczeń związanych z powstaniem usterki, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo do żądania od BxN dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi obsługę procesu zgłoszenia i usunięcia usterki.

Nowa siedziba BXN ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa
Praga Południe - Mińska 69 Praho
Praga Południe - Mińska 69 Praho
Mińska 69, Warszawa
Więcej informacji o osiedlu Klikając w link opuszczasz Obsługę Klienta
Kontakt ws. usterek
Paweł Paciorek
695 057 002
Skierniewicka 16/20, Warszawa
GRUPA BUDIMEX: Budimex Budimex Nieruchomości Mostostal Kraków Polityka prywatności - pliki cookie
Adres wydrukowanej strony: http://www.budimex-nieruchomosci.pl/obsluga-klienta-warszawa,bok,praga-poludnie-minska69,zgloszenie-usterki.htmlWydrukowano dnia 19-02-2020Budimex Nieruchomości 2008 - 2020
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Oglądaj filmy o naszych inwestycjach
Bądź z nami na instagramie
Bądź z nami na instagramie
Czytaj na bieżąco naszego bloga
Czytaj na bieżąco naszego bloga

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod.bxn@budimex.pl